Sheet nhạc bài Dâng Mẹ một chiều


HỢP ÂM


ĐK:
Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn
Dâng lên [Dm] Mẹ đời [F] con là cả áng hoa đời dâng tiến Mẹ [C7] ơi
Trước nhan [F] Mẹ mơ đời tận hiến, thầm dâng [Dm] trót cuộc sống trần gian
Con nghiêm quỳ trước tôn nhan [F] Mẹ lặng nhìn [C7] ngắm dung nhan Mẹ [F] thôi.

1. Bao chiều [F] sương ngưỡng [Am] mộ [Dm]
Tiếng sáo [C] ai lên [Dm] khơi [C]
Hồn con tha [Gm] thiết Mẹ [F] ơi
Mơ về nước [Bb] Mẹ buồn [C7] đời khách [F] lưu.

ĐK:
Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn
Dâng lên [Dm] Mẹ đời [F] con là cả áng hoa đời dâng tiến Mẹ [C7] ơi
Trước nhan [F] Mẹ mơ đời tận hiến, thầm dâng [Dm] trót cuộc sống trần gian
Con nghiêm quỳ trước tôn nhan [F] Mẹ lặng nhìn [C7] ngắm dung nhan Mẹ [F] thôi.

2. Trăng thương [Bb] vương ngàn [F] sợi
Dệt lụa [Dm] sáng bao la
[Bb] Mẹ ơi trong [C] ngọc trắng [Gm] ngà
[C] Xin Mẹ giữ [F] lấy cánh [Bb] hoa [C] của [Dm] lòng.

3. Thuyền ai [Bb] trôi trên F] sông
Cô đơn [Dm] về [C] đêm [F] tối
Đời con như [Bb] một cánh [Dm] buồm ăn [F] sương, là sương gió đất neo [Bb] nguồn [C7] trời [F] cao.

ĐK:
Dâng lên [F] Mẹ hồn con và ngàn [C7] ý yêu thương ngập [F] tràn
Dâng lên [Dm] Mẹ đời [F] con là cả áng hoa đời dâng tiến Mẹ [C7] ơi
Trước nhan [F] Mẹ mơ đời tận hiến, thầm dâng [Dm] trót cuộc sống trần gian
Con nghiêm quỳ trước tôn nhan [F] Mẹ lặng nhìn [C7] ngắm dung nhan Mẹ [F] thôi.