Sheet nhạc bài Dâng ngọn lửa hồng


HỢP ÂM


1. Mẹ Maria [G] ơi nay tháng [A7] hoa đã về [D] rồi
Bao tâm tư hân hoan [G] chung lời [Am] hát khúc ca trìu [B7] mến
[Em] Nay chúng con dâng [C] về ngọn lửa [A7] chứa chan niềm tin [D] yêu
Với một lòng thành [D7] tâm tiến dâng lên trước tòa cao [G] sang.

ĐK:
Xin dâng [G] lên tòa cao sang
Ngọn nến [C] hồng cháy sáng lung [Bm] linh [E7]
Ngọn lửa [Am] tin lửa tình [Em] yêu
Ngọn lửa [C] hồng tình mến sắt [D] son
Mẹ soi [G] lòng con nên tinh trong
Sưởi ấm lòng con luôn trung [Bm] kiên
Hằng tin [G] yêu và cậy [D7] trông nơi Mẹ muôn [G] đời.

2. Mẹ như ngôi sao [G] mai luôn chiếu [A7] soi giữa trời mịt [D] mờ
Nơi xa khơi chơi [G] vơi đưa thuyền [Am] con mau tìm bờ [B7] bến
[Em] Mẹ Nữ Vương Thiên [C] Đàng từ trời [A7] cao đoái nhìn đoàn [D] con
Giữa cuộc đời trần [D7] ai có Mẹ luôn che chở ủi [G] an.

ĐK:
Xin dâng [G] lên tòa cao sang
Ngọn nến [C] hồng cháy sáng lung [Bm] linh [E7]
Ngọn lửa [Am] tin lửa tình [Em] yêu
Ngọn lửa [C] hồng tình mến sắt [D] son
Mẹ soi [G] lòng con nên tinh trong
Sưởi ấm lòng con luôn trung [Bm] kiên
Hằng tin [G] yêu và cậy [D7] trông nơi Mẹ muôn [G] đời.

3. Đời con luôn an [G] vui luôn vững [A7] tin yêu Mẹ dịu [D] hiền
Maria trinh [G] vương là nguồn [Am] sáng chiếu rọi đời [B7] con
[Em] Con sống theo gương [C] Mẹ một đời [A7] sống vâng lời khiêm [D] cung
Sống một đời sạch [D7] trong sống đơn sơ như tuổi đời [G] thơ.

ĐK:
Xin dâng [G] lên tòa cao sang
Ngọn nến [C] hồng cháy sáng lung [Bm] linh [E7]
Ngọn lửa [Am] tin lửa tình [Em] yêu
Ngọn lửa [C] hồng tình mến sắt [D] son
Mẹ soi [G] lòng con nên tinh trong
Sưởi ấm lòng con luôn trung [Bm] kiên
Hằng tin [G] yêu và cậy [D7] trông nơi Mẹ muôn [G] đời.