Sheet nhạc bài Dấu chân tình mẹ


HỢP ÂM


1. [Am] Từng bước [G] chân con [Em] bước trong [F] đời
Là [Am] từng gót [G] son mẹ [Em] phai theo tháng [Am] năm
Lời mẹ [F] ru sau [G] lũy tre [C] làng 
Ngày [Am] xưa nhắc [G] con phải [Em] sống nên [Am] người. 

ĐK: 
[Em] Mẹ [Am] ơi [F] con khắc ghi trong [C] lòng
Tiếng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm dạy [G] con lớn [C] khôn
[Em] Mẹ [Am] ơi, [F] con khắc ghi trong [C] đời 
Dáng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm vì [G] con hao [Am] mòn. 

2. [Am] Từng bước [G] chân mẹ [Em] bước trên [F] đồng
Làm [Am] màu tóc [G] xuân bạc [Em] phai theo nắng [Am] mưa
Giọt mồ [F] hôi thấm [G] áo nâu [C] sồng
Đượm [Am] tô nét [G] duyên hình [Em] dáng mẹ [Am] hiền. 

ĐK: 
[Em] Mẹ [Am] ơi [F] con khắc ghi trong [C] lòng
Tiếng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm dạy [G] con lớn [C] khôn
[Em] Mẹ [Am] ơi, [F] con khắc ghi trong [C] đời 
Dáng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm vì [G] con hao [Am] mòn. 

3. [Am] Từng giấc [G] mơ mẹ [Em] có trong [F] đời
Là [Am] từng giấc [G] mơ mẹ [Em] mong con lớn [Am] khôn
Đường con [F] đi qua [G] những thăng [C] trầm
Làm [Am] mẹ lắng [G] lo thao [Em] thức đêm [Am] về. 

ĐK: 
[Em] Mẹ [Am] ơi [F] con khắc ghi trong [C] lòng
Tiếng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm dạy [G] con lớn [C] khôn
[Em] Mẹ [Am] ơi, [F] con khắc ghi trong [C] đời 
Dáng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm vì [G] con hao [Am] mòn. 

4. [Am] Từng bó [G] hoa con [Em] có trong [F] đời
Nhờ [Am] mẹ sớm [G] hôm dày [Em] công vun tưới [Am] luôn
Ngày con [F] bước lên [G] đỉnh công [C] thành
Ngày [Am] mẹ khuất [G] xa hình [Em] dáng nhạt [Am] nhòa.

ĐK: 
[Em] Mẹ [Am] ơi [F] con khắc ghi trong [C] lòng
Tiếng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm dạy [G] con lớn [C] khôn
[Em] Mẹ [Am] ơi, [F] con khắc ghi trong [C] đời 
Dáng [Am] mẹ sớm [Dm] hôm vì [G] con hao [Am] mòn.