Sheet nhạc bài Dấu chân


HỢP ÂM


1. Hôm [Dm] nao dưới nắng reo [F] vui
Mình [A7] tôi rong chơi trên bãi [Dm] biển
Chiều [C] về nhìn sau lưng [F] mình 
Hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đôi
Này [D7] là dấu chân [Gm] to
Và kìa [C] là dấu chân [A] nhỏ
Cả [Gm6] hai cùng chiều đi [Bb] tới
Tựa [A7] hình với bóng bước song [Dm] đôi. 

ĐK. 
Bao nhiêu dấu chân [Bb] qua 
Bấy [C] nhiêu niềm cảm [F] tạ
Đôi [Gm]khi có những bước phôi [C] pha
Mà [C7] hình bên bóng chẳng rời [F] xa
Hôm [Dm] nao thấy dấu chân [Bb] đôi
Đó [C] là Chúa đi bên [F] tôi. 
Hôm [Gm6] nào còn một dấu chân [Asus4] thôi
Là bởi [A7] vì Chúa ẵm tôi lên [Dm] rồi. 

2. Hôm [Dm] nao giữa bước chân [F] đi
Chợt [A7] nghe dâng mênh mang nỗi [Dm] buồn
Chiều [C] về nhìn sau lưng [F] mình
Hiển hiện [Dm] hình một hàng dấu chân [A] đơn
Lạ [D7] lùng dấu chân [Gm] to
Và nặng [C] nề vết in [A] đậm
Mà [Gm6] sao chỉ còn một [Bb] dấu
Lại [A7] chẳng thấy có dấu chân [Dm] tôi.