Sheet nhạc bài Em đang ở đâu

HỢP ÂM


Em đang ở [Em] đâu, bây giờ em đang ở [Am] đâu
Để vườn hoang [C] vắng, trắng bông [Em] cau
Ngàn lau che kín đường ra [C] bến,
Lay lắt bờ [B7] sông mấy chân [Em] cầu.

Em đang ở [Em] đâu, bây giờ em đang ở [Am] đâu
Nắng còn vương [Em] vấn lúc qua cầu.
Mây có đi [G] về trên mắt [Em] biếc,
Gió còn hòa [B7] điệu lý thương [Em] nhau.

Em đang ở [G] đâu, bây [Em] giờ em đang ở [C] đâu
Ví bằng hóa [E] đá để bên [Em] nhau.
Em đang ở [Am] đâu, bây [Em] giờ em đang ở [B7] đâu
Trái tim anh [Em] xẻ thành trăm mảnh, 
Nối bến bờ [G] xa mấy nhịp [Em] cầu,
Nối bến bờ [Am] xa [B7] đón em [Em] về.