Sheet nhạc bài Em bé Việt Nam ơi


HỢP ÂM


[G] Em bé Việt Nam [Am] ơi!
Đất cho [D] em màu xanh của [G] lá. 
Trời cho [Am] em màu xanh của [D] biển. 
Mẹ cho [D7] em hơi thở vào [G] đời. 
Cha cho [D7] em dòng máu Lạc [G] Hồng.

[G] Em bé Việt Nam [Am] ơi!
Tuổi xuân [D] xanh là tuổi thơ đẹp [G] lắm. 
Những tháng [Am] năm bên bờ mộng [D] mị.
Em dệt [D7] mơ nghĩ đến tương [G] lai.

[G] ……Nhưng, em bé Việt Nam [D] ơi.
Tuổi xuân [Am] xanh không như màu xanh của [Em] lá. 
Lá vẫn [Am] xanh trên từng cụm [D] nhỏ.
Nhưng tuổi [D7] xanh không xanh mãi một [G] đời. 
Nhưng tuổi [D7] xanh không xanh mãi một [G] đời.

[G] Em bé Việt Nam [Am] ơi!
Tuổi xuân [D] xanh là tuổi thơ đẹp [G] lắm. 
Những tháng [Am] năm bên bờ mộng [D] đẹp.
Em dệt [D7] mơ gởi đến tương [G] lai.

[G] …..Nhưng, Em bé Việt Nam [D] ơi!
Tuổi xuân [D] xanh không như màu xanh của [Em] nước. 
Nước vẫn [D] xanh cho dù (bốn mùa) mưa [Em] nắng. 
Nhưng tuổi [D7] xanh không xanh mãi một [G] đời.
nhưng tuổi [D7] xanh không xanh mãi một [G] đời.

[G] Em bé Việt Nam [Am] ơi!
Tuổi xanh [Am] em là tương lai còn [G] lại. 
Hãy vui [D7] chơi đừng hoang phí một [G] đời. 
Đừng quên [D7] em là dòng giống Lạc [G] Hồng.