Sheet nhạc bài Em còn nhớ hay em đã quên


HỢP ÂM


1. Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? 
Nhớ Sài [F] gòn mưa rồi chợt [C] nắng 
Nhớ phố xưa [Dm] quen biết tên bàn [E7] chân 
Nhớ đèn [F] đường từng đêm thao [Dm] thức 
Sáng che [Am] em vòm lá me [E7] xanh 

Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? 
Bên hàng [F] xóm đôi khi ghé [C] thăm 
Có hai [G] mùa vẫn đi [F] về 
[E7] Có con [Dm] đường [E7] nằm nghe nắng [Am] mưa 

Em ra [A] đi nơi này vẫn thế
Lá vẫn [D] xanh trên con đường [A] nhỏ 
Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ [D] ru 
Có tiếng em [E] thơ 
Có chút nắng [D] trong [A] tiếng gà [E7] trưa 

Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? 
Nhớ đường [F] dài qua cầu lại [C] nối 
Nhớ những con [Dm] kênh nối hai giòng [E7] sông 
Nhớ ngựa [F] thồ ngoại ô xa [Dm] vắng 
Nỗi xôn [Am] xao hàng quán đêm [E7] đêm 

Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ? 
Trong lòng [F] phố mưa đêm trói [C] chân 
Dưới hiên [G] nhà nước dâng [F] tràn 
[E7] Phố bỗng [Dm] là [E7] dòng sông uốn [Am] quanh 

2. Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ?
Nhớ Sài [F] gòn những chiều ngợp [C] gió 
Lá hát như [Dm] mưa suốt con đường [E7] đi 
Có mặt [F] đường vàng hoa như [Dm] gấm 
Có không [Am] gian màu áo bay [E7] lên 

Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ?
Khi chiều [F] xuống bên sông nước [C] lên 
Én nô [G] đùa giữa phố [F] nhà 
[E7] Có nắng [Dm] vàng [E7] lạc trên lối [Am] đi 

Em ra [A] đi nơi này vẫn thế 
Vẫn có [D] em trong tim của [A] mẹ 
Thành phố vẫn có những ước [D] mơ 
Vẫn sống thiết [E7] tha 
Vẫn lấp lánh [D] hoa [A] trên đường [E7] đi 

Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ?
Nhớ Sài [F] gòn những chiều gặp [C] gỡ 
Nhớ món ăn [Dm] quen nhớ ly chè [E7] thơm 
Nhớ bạn [Dm] bè chào nhau quen [E7] tiếng 
Phố em [Dm] qua gạch ngói quen [Am] tên 

Em còn [E7] nhớ hay em đã [Am] quên ?
Quê nhà [F] đó bao năm có [C] em 
Có bóng [G] dừa có câu [F] hò 
[E] Có con [Dm] đò [E7] chở mưa nắng [Am] đi 

* Em còn [E7] nhớ hay em đã [A] quên ?