Sheet nhạc bài Em đến từ nghìn xưa


HỢP ÂM


[E] Tôi vẫn nhìn thấy [E] em 
[A] Giữa đám đông xa [B7] lạ 
[E] Vì em mang trong [A] mắt 
[B7] Nỗi yêu đời thiết [B7] tha 
[E] Tôi vẫn nhìn thấy [E] em 
[A] Giữa đám dông xa [B7] lạ 
[E] Vì trong đôi mắt [A] đó 
[B7] Có quê hương bạn [E] bè 

ĐK: [A] Em đã [A] đến [B7] giữa quê [E] hương 
[F#m] Có những nghìn năm xưa 
[A] Hoá thân em bây [E] giờ 

Nên [E] tôi vẫn nhìn thấy [E] em 
[A] Giữa đám đông xa [B7] lạ 
[E] Vì em như chim [A] trắng 
[B7] Giữa trống đồng bước [B7] ra 
[E] Tôi vẫn nhìn thấy [E] em 
[A] Giữa đám đông xa [B7] lạ 
[E] Vì em như hoa [A] lá 
[B7] Giữa thiên nhiên hiền [E] hòa