Sheet nhạc bài Em đi bỏ lại con đường


HỢP ÂM


[Am] Bỏ mặc căn [Dm] nhà, bỏ mặc [Am] tôi 
Bỏ mặc nơi [Dm] đây, bỏ mặc [Am] người 
Bỏ trăm năm [E] sau, ngàn năm [C] nữa 
Bỏ mặc tôi [G] là, tôi là [Am] ai 

Em [A] đi bỏ lại con [C#m] đường 
Bờ xa cỏ [D] dại, vô [B7] thường nhớ [E7] em 
Ra đi, em [A] đi bỏ lại dặm [Bm] trường 
Ngàn dâu cô [A] quạnh, muôn trùng nhớ [E7] thêm 

Bỏ mặc đêm [Dm] dài, bỏ mặc [Am] tôi 
Bỏ mặc gian [Dm] nan, bỏ mặc [Am] người 
Bỏ xa xôi [E] yêu và gần [C] gũi 
Bỏ mặc tôi [G] buồn giữa cuộc [Am] vui 

Bỏ mặc mưa [Dm] về, bỏ chiều [Am] phai 
Bỏ mặc hư [Dm] vô, bỏ ngậm [Am] ngùi 
Bỏ đêm chưa [E] qua, ngày chưa [C] tới 
Bỏ mặc tay [G] buồn không bàn [Am] tay 

Em [A] đi bỏ lại con [C#m] đường 
Bờ xa cỏ [D] dại, vô [B7] thường nhớ [E7] em 
Ra đi, em [A] đi bỏ lại dậm [Bm] trường 
Ngàn dâu cô [A] quạnh, muôn trùng nhớ [E7] thêm 

Bỏ mặc vui [Dm] buồn, bỏ mặc [Am] ai 
Bỏ mặc không [Dm] chăn, bỏ mặc [Am] người 
Bỏ tôi hoang [E] vu và nhỏ [C] bé 
Bỏ mặc tôi [Dm] ngồi giữa đời [Am] tôi