Sheet nhạc bài Em đi chùa Hương


HỢP ÂMHôm [Dm] qua em đi chùa Hương
Hoa [F] cỏ còn mờ hơi sương
Cùng thầy [C] mẹ em quấn [Am] đầu soi [Dm] gương.

Nho [Dm] nhỏ cái đuôi gà [F] cao
Em [Gm] đeo dải yếm [Bb] đào
Quần [C] lĩnh, áo the [Am] mới
Tay em [C] cầm chiếc nón quai [Dm] thao
Chân em [C] đi đôi [Am] guốc cao [Dm] cao.

Đò [Dm] đi qua bến đục
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn [C] thùng em khẽ nói
Tuổi bây [Am] giờ mới tròn mười [Dm] lăm
Em hãy [C] còn bé [A7] lắm (chứ) mấy anh kia [Dm] ơi.

Giờ [Dm] đi qua sông này
Mọi người ngắm nhìn em
Thẹn [C] thùng em khẽ nói
Nam [Am] mô a di [Dm] đà
Nam [C] mô [Am] a di [Dm] đà.