Sheet nhạc bài Em đi giữa biển vàng


HỢP ÂM


1. Em đi [F] giữa biển vàng
Nghe mênh [Dm] mang trên đồng lúa [Am] hát 
Hương lúa [Bb] chín thoang thoảng [Am] bay
Làm lung [Dm] lay hàng cột [Bb] điện 
Làm xao [Gm] động cả rặng [C] cây

2. Em đi [F] giữa biển [Dm] vàng
Nghe mênh [Bb] mang trên đồng lúa hát 
Bông lúa trĩu í trong lòng [Am] tay 
Như đựng [Gm] đầy mưa gió [Bb] nắng
Như mang [Dm] nặng giọt mồ [Gm] hôi 
Của bao [C] người nuôi lúa [Am] lớn lúa [F] ơi
Của bao [C] người nuôi lúa [Am] lớn lúa [F] ơi