Sheet nhạc bài Em đi qua cầu cây


HỢP ÂM


1. Có chiếc cầu [G] cây bắc ngang qua [C] suối 
Cao thật [Em] cao, không tay [Bm] vịn 
Em đi [D] qua chiếc cầu rung [Em] rinh 
Dòng nước lung [D] linh soi bóng em [G] đi. 

Cầu tre lắc [C] lẻo chân em vững [G] vàng [Em]
Dòng nước trôi [Bm] nhanh em vui mắt [Em] nhìn
Có ai nào [D] ngờ em qua cầu [G] hay 
Chính em là [D] người Thanh niên xung [G] phong.

2. Những tháng ngày [G] qua sống trong gian [C] khổ 
Đi đào [Em] kinh, em không [Bm] ngại
Trong mưa [D] tuôn dưới màn sương [Em] đêm 
Dù nắng chang [D] chang em vẫn hiên [G] ngang.

Từ trong gian [C] khó nay em trưởng [G] thành [Em]
Nào xá hiểm [Bm] nguy em ra chiến [Em] trường 
Hiến dâng cuộc [D] đời em cho Tổ [G] quốc 
Áo xanh bạc [D] màu Thanh niên xung [G] phong.