Sheet Nhạc Bài Em Quên Mùa Đông

HỢP ÂM

Em đi [Dm] rồi, em đi một [F] mùa đông
Em [Dm] đi rồi, em quên một dòng [Gm] sông
Em [C] đi rồi, [A] từ đây từng con [Dm] sóng
Vỗ trong [Gm] lòng, đời mênh mông mênh [A] mông.

Em [Dm] đi rồi, anh ở lại [F] mùa đông
Em [Dm] đi rồi, em bỏ lại dòng [Gm] sông
Em [C] đi rồi, [A] đời anh như nổi[Dm] sóng
Bóng [Gm] sông dài lồng lộng mấy [A] mùa [Dm] đông.

[Bb] Biết em quên mùa [C] đông, [Am] quên tình đầu sao [Dm] em
[Bb] Tiễn em qua dòng [C] sông, nước vẫn xanh một [F] dòng
[Gm] Sao em quên em quên, [Dm] bóng con đò năm [F] ấy
[Bb] Biết em quên tình [C] anh, [Am] như một lần sang [Dm] sông.

[Bb] Tiễn em đi mùa [C] đông, tiếng mưa rơi lạnh [F] lùng
[Gm] Ai ca câu ca xưa, [C7] giữa đôi bờ cát [F] trắng
[Bb] Biết em quên mùa [C] đông, [Am] quên được tình xưa [Dm] không
[Bb] Biết em quên mùa [C] đông, [Am] quên được người [Dm] xưa không. 

Xem nhiều hơn