Sheet Nhạc Bài Em Sắp Về Chưa

HỢP ÂM

Em sắp về [Dm] chưa mong chờ mấy năm [F] rồi
Ðợi em [Dm] về như nắng trông [Gm] mưa như thâu đêm chờ [A7] sáng
Như đứa [C] con thương [A7] nhớ mẹ đợi [Dm] chờ.

Em sắp về [Dm] chưa cho vườn cũ thêm [F] hoa
Ðêm reo [Gm] vui bếp lửa sau [A7] nhà
Ôi có em [C] về có em [A7] về đời thôi hết chia [Dm] xa.

Ngày em [F] về mưa lệ thôi [Bb] bay
Trên quê [Gm] hương xanh ngát ruộng [Dm] cày
Ngày em [C] về tay ấm trong [F] tay
Nhớ mong [C] em như [Bb] nhớ từng hơi [A7] thở
Nhớ từng ánh [F] mắt nhớ tà áo [Bb] bay
Nhớ [G] câu muối mặn gừng [Em] cay
Nhớ [Dm] thương ắt cũng có [G] ngày gặp [Em] nhau [Am]

Em sắp về [Dm] chưa cho ngày tháng thôi [F] buồn
Ðồng khô [Dm] cằn nghe báo tin [Gm] xuân quê hương thêm lửa [A7] ấm
Trông mắt [C] nhau chan [A7] chứa giọt lệ [Dm] mừng. 

Xem nhiều hơn