Sheet Nhạc Bài Em Và Nhớ

HỢP ÂM

1. Những [Am] chiều không có em 
Những [F] chiều xa [Am] vắng em 
Chiều [E7] về nghiêng nghiêng [Dm] nắng 
Gió [E7] về trên phím [Am] đàn 
Những chiều anh nhớ [Dm] em 
Phố xưa nay đã [C] quen 
[B7] Anh vẫn âm [E7] thầm gọi [Am] tên 

ĐK: Từ xa xưa mong [F] người về 
Mùi [G] hương thơ không [Am] hẹn thề 
Người [G] hôn mê cơn mộng về cơn [E7] mộng về 
Đường tình quên [Am] lối xưa ân [F] cần 
[E7] Đường tình quen nghĩa trang âm [Am] thầm 

2. Những [Am] chiều không có em 
Nhớ [F] nhiều anh ước [Am] mong 
Đồi [E7] chiều ta chung [Dm] bước 
Tóc [E7] mình vương lá [Am] vàng 
Giáng chiều trong [Dm] mắt em 
Từ [Am] hoàng hôn buông [E7] xuống 
[B7] Anh vẫn [E7] thầm gọi [Am] em

Xem nhiều hơn