Sheet Nhạc Bài Em VềHỢP ÂM


Em [D] đi chim bặt lời [A] ca 
Em [G] về chim [A] hót mặn [A7] mà yêu [D] đương 
Em đi anh [G] lạc nẻo [Em] đường 
Em [A] về anh hát giữa [G] vườn hoa [D] xuân 

Em [D] đi ngày tháng đìu [G] hiu 
Em [A] về ngày tháng [A7] diễm kiều ái [D] ân 
Em [F#m] đi lá [D7] úa ngoài [G] sân 
Em [A] về cây đã [A7] muôn ngàn lá [D] xanh 

Em [D] đi trời hắt hiu [A] mưa 
Em [G] về trời [A] nắng cũng [A7] vừa trong [D] anh 
Em [Bm] đi nước [B7] mắt long [Em] lanh 
Em [A] về mắt [G] biếc thấm [A7] xanh duyên [D] tình 

Xem nhiều hơn