Sheet nhạc bài Gà trống mèo con và cún con


HỢP ÂMNhà [G] em có con gà trống 
Mèo [Am] con và cún con
Gà trống gáy o ó [D] o
Mèo con luôn rình bắt chuột
Cún con chăm canh gác [G] nhà