Sheet nhạc bài Gái xuân

HỢP ÂM


Em [C] như cô [F] gái hãy còn [C] xuân 
Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần 
Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở 
Gái [G] xuân giũ lụa trên sông Vân 

Xuân [C] đi xuân [F] đến hãy còn [C] xuân 
Cô [G] gái trông [Am] xuân đến bao [G] lần 
Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở 
Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân 

[C] Lòng xuân lơ đãng má xuân hồng
[F] Cô gái xuân mơ chuyện vợ [C] chồng 
[F] Đôi tám xuân đi trên mái [C] tóc 
Đêm [Dm] xuân cô [G] ngủ có buồn [C] không 

Em [C] như cô [F] gái hãy còn [C] xuân 
Trong [G] trắng thân [Am] chưa lấm bụi [G] trần 
Xuân [F] đến hoa mơ hoa mận nở 
Gái [G] xuân giũ lụa trên sông [C] Vân