Sheet nhạc bài Gánh lúa

HỢP ÂM


Mênh [C] mông mênh mông gánh [F] lúa mênh [C] mông 
Lúc [Dm] trời mà rạng [Gm] đông rạng [G] đông 
Bóng [C] người thấp [G] thoáng cuối [C] đường thanh [G] vắng 
Bước [Am] đều mà quang gánh nặng [G] vai 
Chơi [C] vơi chơi vơi tiếng [F] hát chơi [C] vơi 
Dân [Gm] làng mà làng [Cm] ơi [Gm] làng [Cm] ơi [Bb]
Tiếng [Dm] người ơi [Am] ới qua [G7] làn nắng [Am] mới 
Vui [C] chân đi tới [F] phiên chợ [C] mai 
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về 
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về 
Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về 
[G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về!

Rung [C] rinh rung rinh gánh [F] lúa rung [C] rinh 
Cánh [Dm] đồng mà xinh [Gm] xinh rằng [G] xinh 
Lão [C] bà tóc [G] trắng kĩu [C] kịt quang [G] gánh 
Môi [Am] trầu mà tươi đám cỏ [G] xanh 
Rung [C] rinh rung rinh gánh [F] lúa rung [C] rinh 
Sức [Gm] già mà còn [Cm] nhanh [Gm] còn [Cm] nhanh [Bb] 
Thóc [Dm] bà phơi [Am] nắng lúa [G7] nhà tôi [Am] gánh 
Hai [C] vai đem sức [F] nuôi toàn [C] dân 
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về 
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về 
Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về 
[G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về!

Ðêm [C] qua trăng mơ sáng [F] khắp thôn [C] quê 
Hỡi [Dm] chàng mà chàng [Gm] ơi chàng [G] ơi 
Có [C] nàng xay [G] lúa quyến [C] tròn thương [G] nhớ 
Thương [Am] chàng mà dãi nắng dầm [G] mưa 
Ðêm [C] qua trăng mơ thức [F] suốt canh [C] khuya 
Hỡi [Gm] chàng mà chàng [Cm] ơi [Gm] chàng [Cm] ơi [Bb]
Sớm [Dm] ngày mai [Am] tới thóc [G7] vàng cơm [Am] mới 
Ði [C] nuôi dân gánh [F] một thành [C] hai 
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về 
Gánh gánh [Am] gánh gánh thóc [C] về 
Gánh thóc [Am] về gánh thóc [C] về 
[G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về! [G] Gánh [Am] về! [Dm] Gánh [C] về!