Sheet nhạc bài Gặp Chúa đêm Giáng sinh


HỢP ÂM


1. Một [Em] đêm đông xưa Chúa [Am] tôi sinh ra 
Tại [C] nơi máng chiên hèn [B7] khinh 
Một [Am] nơi đơn sơ có [C] chi cao sang 
Chính [D] nơi con trời lâm [B7] thế.

2. Lìa [Em] ngôi vinh quang đến [Am] nơi dương gian 
Vì [C] cứu muôn dân lầm [B7] than 
Ngài [Am] mang theo bao cứu [C] ân cho ai 
Bước [B7] mau mau đến tin [Em] Ngài.

ĐK: 
Tình [C] yêu Giê-xu có [G] chi cao xa 
Ngay [Am] chính nơi đây người [B7] ơi 
Gặp [Am] Giê-xu ngay chính [C] đêm hôm nay 
Ước [D] mong anh về bên [B7] Chúa.

Tình [C] yêu Giê-xu sẽ [G] trao cho anh 
Vui [Am] thoả trong nơi lầm [B7] than 
Này [Am] anh ơi mau đến [C] ngay nơi đây 
Bước [B7] nhanh mau đến tin [Em] Ngài 
Này [Am] anh ơi mau đến [C] ngay nơi đây 
Bước [B7] nhanh mau đến thiên [Em] đàng.