Sheet nhạc bài Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn

HỢP ÂM


Trên đỉnh Trường [Am] Sơn, ta gặp nhau giữa đường đi [G] chiến đấu
Anh [C] giải phóng quân [G] Lào, biên giới đẹp [C] sao
Cây lá lao [G] xao rộn ràng lẫn trong màu [Am] áo
Những người chiến [G] sĩ yêu nước [C] Lào
Trường [C] Sơn mây núi bao la lối quân đi bước mòn sỏi [Em] đá
Trường [Am] Sơn hai nước chúng ta đã ghi [G] tạc nghĩa tình từ [C] xưa
Ôi [F] bao thân [Dm] thương bước chân vượt [G] rừng ta đi, điệp trùng đồng [C] chí
Đường dài chiến [F] đấu ta đánh [C] Mỹ cất cao tiếng [G] ca.

Trường [C] Sơn bao la cao như quyết tâm [F] ta diệt thù
Việt – [Am] Lào một lòng như sắt [E7] đá
Quê [C] hương như vẫy [G] gọi từ hai miền vách núi 
Việt – Lào chung đường tiến [Em] tới 
Ấm [G] lửa đoàn kết càng [Am] yêu [Em] đời. 

Muôn dặm Trường [Am] Sơn, ta lại chia tuyến đường đi [G] đánh Mỹ
Đi [C] giải phóng quê [G] nhà nơi chiến trường [C] xa
Mỗi bước tôi [G] đi, lòng càng nhớ bao đồng [Am] chí
Những người chiến [G] sĩ yêu nước [C] Lào.

* Gặp [G] nhau trên đỉnh Trường [C] Sơn.