Sheet nhạc bài Ghé bến sông Vàm


HỢP ÂM


Về [C] đây ghé bến thân yêu 
[G] Ngắm bao hình [Am] ảnh [Em] mỹ miều quê [G] hương
Sông [F] Vàm tên gọi yêu thương
Sông Tiền quê [G7] mẹ ngọt ngào lời ru 

Về [C] đây xem lúa đơm bông
[G] Trẻ thơ thả [Am] diều ngoài đồng thênh [G] thang
Có [F] hàng cau dọc bên nương
Lá trầu đeo [G7] bọc mãi vương với [C] lòng

Tôi [C] em ngăn cách đôi [Am] dòng
Gặp nhau phố [G] nhỏ kết thình thâm [Dm] giao
Vui [Em] buồn ta có bên [C] nhau 
[G] Hỏi thăm an [F] ủi xiết bao ân [G7] tình

Riêng ta một cánh lục [Am] bình 
Trôi theo dòng [F] nước vô tình đến [C] đây
Để [F] cành hoa tím vấn [G] vương 
Để màu hoa [F] tím [G7] đậm màu tím [C] thương