Sheet nhạc bài Gia tài của mẹ


HỢP ÂM


1. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây 
Hai mươi [Am] năm nội chiến từng [G] ngày 
Gia tài của mẹ để lại cho [Em] con 
Gia tài của [D] mẹ là nước Việt [G] buồn 

2. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây 
Hai mươi [Am] năm nội chiến từng [G] ngày 
Gia tài của mẹ một rừng xương [Em] khô 
Gia tài của [D] mẹ một núi đầy [G] mồ 

ĐK: Dạy cho [G] con tiếng nói thật thà 
Mẹ mong [C] con chớ quên màu [G] da 
[C] Con chớ quên màu [G] da nước Việt [D] xưa 
[G] Mẹ mong trông con mau bước về nhà 
Mẹ mong [C] con lũ con đường [G] xa 
[C] Ôi lũ con cùng [G] cha quên hận thù 

3. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây 
Hai mươi [Am] năm nội chiến từng [G] ngày 
Gia tài của mẹ ruộng đồng khô [Em] khan 
Gia tài của [D]mẹ nhà cháy từng [G] hàng 

4. Một ngàn [G] năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm [D] năm đô hộ giặc [G] Tây 
Hai mươi [Am] năm nội chiến từng[G] ngày 
Gia tài của mẹ một bọn lai [Em] căng 
Gia tài của [D] mẹ một lũ bội [G] tình