Sheet nhạc bài Giã từ đêm mưa

HỢP ÂM


1.Ðêm [Am] khuya mưa [Am7] rơi rơi trên đường [Dm] vắng [Dm7]
Ðôi [G] chân lang [G7] thang tâm tư trầm [C] lắng
Hạt [E7] mưa réo rắt nỗi [Am] buồn cho thế gian [G] sầu
Thương mối duyên [F] đầu yêu lứa đôi [E] nghèo
[D] Ðội [E] mưa [D] mà [E7] đi.

2. Ði [Am] trong đêm [Am7] mưa mưa rơi tầm [Dm] tã [Dm7]
Hoang [G] mang bâng [G7] khuâng ai mong từ [C] giã
Hạt [E7] mưa rơi ướt mi [Am] nàng se thắt tim [G] chàng
Giây phút ngỡ [F] ngàng đôi lứa thôi [E] đành
[F] Giã [E7] từ đêm [Am] mưa.

* Ơ ớ ơ ơ [G] ờ ơ ớ ơ ơ [F] ờ
Ơ ớ ơ ơ [E] ờ [D] ơ [E] ơ [D] ờ [E7] ơ
[F] Giã [E7] từ đêm [Am] mưa.