Sheet nhạc bài Giã từ Đà Lạt

HỢP ÂM


1. Đà Lạt [G] ơi, thôi giã từ em nhé 
Ôi Lâm [Em] Viên, ôi thác cao, đồi [Am] xa 
Ôi thông reo, ôi suối Vàng run [Em] rẫy 
Có nghe ước [Am] thề hẹn về trong bước ai [D7] đi ? 

2. Đà Lạt [G] ơi, thôi giã từ em nhé 
Ôi Cam [Em] Ly, ôi ái ân rừng [Am] thơ 
Ai bơ vơ nghe tiếng buồn than [Em] thở 
Có ai cách [D7] trở mộng về mai thắm duyên [G] mơ 

ĐK: Ta [Em] đi, lê gót giang [Am] hồ 
Nhân thế ơ [D7] thờ quên bao mong chờ mong đợi tình [G] xưa 
Mai [Am] đây mưa kín lòng [Em] sầu 
Tìm mơ ước [D7] đầu dập dìu hoa bướm về đâu ? 

3. Đà Lạt [G] ơi, thôi giã từ em nhé 
Ôi hương [Em] hoa, ôi ngát môi đào [Am] thơ 
Em nghe chăng đây tiếng lòng nức [Em] nở ? 
Có ai cách [D7] trở gọi về cho thắm duyên [G] mơ