Sheet nhạc bài Hà Nội đêm trở gió

HỢP ÂM


Hà nội [C] ơi tươi [Am] xanh màu áo học [Em] trò 
Những con [Dm] đường thân quen còn [F] đó 
Tiếng rao [Dm] vang đâu đây nghe [G] động trời [C] đêm 

Hồng Hà [C] ơi buồm [Am] ai khe khẽ thuyền [Em] về 
Cành me thì [G] thầm gục đầu vào dĩ [Em] vãng 
Tiếng ve [F] kêu râm ran suốt đêm [Dm] hè 
Giọng dân [Em] ca sao gợi nhắc hồ [C] Gươm 

Hà nội [C] ơi xanh [Am] xanh liễu rủ mặt hồ [F] Gươm 
Cô đơn sấu [Em] rụng ngoài ngõ [C] vắng 
Con sóng [Dm] nào vẫn vỗ [G] về vào đam [F] mê 
Hà nội [Am] ơi Hà nội [G] ơi 

Ta [C] nhớ không quên những [Am] tháng năm qua 
Một [Dm] nét riêng tư gợi nhắc cho ai 
Là nhắc [F] đến những kỷ niệm đã [G] qua 

Hà nội [C] ơi nhớ [Am] về mùa thu tháng [F] mười 
Áo học [Am] trò xanh những hàng [Em] me 
Hà nội ơi [Dm] ta nhớ không [F] quên 
Hà nội [G] ơi trong trái tim [C] ta 

Chiều mùa [C] thu gió [Am] về rộng trên phố [F] phường 
Nắng vàng [Dm] hồng tươi những nụ [Em] cười 
Hà nội ơi [Dm] ta nhớ không [F] quên 
Hà nội [G] ơi trong trái tim [C] ta