Sheet nhạc bài Hà Nội Huế Sài Gòn

HỢP ÂM


[A] Trên đất mẹ nắng hồng như [C#m] lụa
[A] Trải nghìn [F#m] năm gắn bó miền ba [A] miền
Như cành chung gốc lớn [C#m] lên
Như anh em của mẹ [F#m] hiền Việt [C#m] Nam
Hò …[E7][A][D][C#m][E7][A][E7]

Huế [F#m] của miền Trung ruột [D] thịt 
Với sông [E7] Hương tha thiết giọng [A] hò
Đã vùng lên! Một mùa [Bm] thu 
Hoà trong tiếng hát ân tình hôm [E7] nay

Huế cầm [Bm] tay Sài Gòn, Hà Nội 
Bên dãy Trường [Bm] Sơn ngời sáng tin yêu
Ơi [E7] hơ! [Bm] Sài Gòn vang lời ca bất [C#m] khuất 
Của miền [D] Nam đi trước về [E7] sau!
Cánh sen thắm [C#m] vẫn tươi màu 
[F#m] Lời thề còn [D] nhớ khắc sâu trong [E7] lòng

Đây miền [F#m] Nam, [A] thành đồng Tổ [C#m] Quốc
Bến Cửu Long rực [D] rỡ tên [Bm] vàng
Thành phố vinh [E7] quang Hồ [C#m] Chí Minh
Tiếng [E7] người mang trong [A] lòng