Sheet nhạc bài Hà Nội mùa thu

HỢP ÂM


1. Em nghe [C] chăng trong lắng [G] sâu 
Nơi hồng trái [C] tim mình 
Hà Nội mùa [Em] thu
Ôi sao [F] xuyến trong lòng [G] ta 

2. Như bâng [C] khuâng nghe gió [G] đưa 
Vang vọng giữa [C] Ba Đình 
Lời [Dm] Người thu năm [G] ấy 
Màu [Em] cờ thu năm [Am] ấy 
Vẫn [G] đây xanh trời [C] mây [G7] 

ĐK: Thu [C] đi dài năm [F] tháng 
Vinh [Dm] quang và duyên [G] dáng 
Cho [Em] ta khuôn mặt [Am] sáng [C] ngời 
Dáng [F] vóc của Thủ [C] Đô 
Ôi sao yêu [D7] quý, Hà Nội [G] ơi! 

3. Em bên [C] anh, ta bước [G] đi 
Nghe lòng nghĩ [C] suy gì 
Hà [Dm] Nội, tim ta [G] đó 
Dặm [Em] dài trong gian [C] khó 
Vẫn ngát [G] xanh, xanh mùa [C] thu