Sheet nhạc bài Hai mươi bốn mươi


HỢP ÂM


Năm anh hai [E6] mươi, em mới sinh ra đời [E7] 
Ngày anh bốn [A] mươi, em cũng vừa đôi [E6] mươi 
Tình đời nhiều [B9] lúc mỉa mai, 
Cuộc đời nghìn [A6] đắng nghìn cay, vui đó sầu [E6] đây. 

Khi em còn trong [Em7] nôi anh đã lo việc đời, 
ôi hai mươi năm u hoài 
Ðầu vừa điểm [Am7] phai, gặp nhau tưởng duyên may, 
ngờ đâu thời duyên đã lỡ rồi 
Lỡ tuổi lỡ [B7] thời, nay ta không xứng [Am7] đôi, 
Thôi thôi chờ kiếp [Em7] sau.