Sheet nhạc bài Hai mươi năm tình cũ

HỢP ÂM


[Em] Bao nhiêu năm gặp [Am] lại nụ [Am7] cười héo trên [F#m] môi 
Bao nhiêu năm tình [B7] cạn tìm nhau đã mòn [Em] hơi 
Bao nhiêu năm một [C] lần mình [Am] nhìn nhau chới [Em] với hỡi em

Bao nhiêu năm gặp [Am] lại còn [Am7] trong mắt em [F#m] xanh 
Sao nghe như giòng [B7] lệ chảy quanh tháng ngày [Em] trôi 
Sao nghe như hơi [C] thở ngạt [Am] ngào lòng thơ [Em] mới em ơi

Mây [E7] bay bao năm [Am] rồi mây [D] bay hai phương [G] trời 
Bao [C] yêu thương ngày [F#m] đầu nình như vẫn còn [B7] đây 

Bao [E7] nhiêu năm trong [Am] đời mưa [D] rơi riêng phương [G] này 
[Am] Tim không ngưng nhịp [Em] đau 

Bao nhiêu năm gặp [Am] lại giòng [Am7] đời vẫn chia [F#m] đôi 
Con tim chung nhịp [B7] thở của ngày ấy yêu [Em] nhau 
Bao nhiêu năm qua [C] rồi tình [Am] còn trang [Em] giấy mới
Em [A] ơi, Em [C] ơi, em [E] ơi