Sheet nhạc bài Hai sắc hoa tigôn

HỢP ÂM


Một chiều thu [C] trước khi nắng chiều nhuộm vàng [Em] tóc ai 
Khi hoàng hôn [Am] tới đôi người chung lối lúc hoa nở trên [Dm] bước đi 
Vuốt tóc người [F] yêu anh nhìn đường xa hoang vắng 
Nhật cánh ti- [Am] gôn anh bảo rằng như tim [Em] vỡ 
Anh [G7] sợ tình [Am] ta cũng vỡ [Dm] thôi [G7]

Để người em [C] gái xanh tuổi đời một lần [Em] vấn vương 
Đâu ngờ giông [Am] tố phai màu hương phấn héo xuân thì khi [Dm] trót thương 
Có biết gì [F] đâu khi nhìn đường xa hoang vắng
Nhặt cánh ti- [Am] gôn em bảo tình yêu trong [Em] trắng 
Muôn [G7] đời vạn [Dm] kiếp không biến [C] duyên 

Rồi một người [Em] ra đi bên cát lạ ánh trăng [F] sầu 
Để một người cô [Dm] đơn ôm mối lẻ khóc duyên [G7] đầu 
Rồi [Dm] thu qua, và từng [C] thu qua, thu [F] nào mình hẹn hò thu [C] nào xa 

Rồi một mùa thu [F] sau, con đò tách bến sang [Em] ngang 
Mà đường dài miên [C] mang thu còn dấu bước anh [F] sang 
Vườn [Em] Thanh ơi, người [Dm] xưa ơi có nghe trái [G7] sầu đang [C] rụng rơi [G7] 

Rồi từng thu [C] chết, thu chán chường tìm lại [Em] xứ Thanh 
Khi tình căm [Am] nín cho buồn lên tiếng những đêm trường ngỡ [Dm] bước anh 
Nhớ lúc hẹn [F] ưa anh nhìn đường xa vắng 
Nhặt cánh ti- [Am] gôn, anh bảo rằng như tim [Em] vỡ 
Khi [G7] hiểu … Tình [Dm] xưa nào thấy [C] đâu