Sheet nhạc bài Hận Đồ Bàn

HỢP ÂMRừng [Cm] hoang vu, vùi lấp bao nhiêu uất căm [Gm] hận thù 
Ngàn [Fm] gió ru, [Gm] muôn tiếng vang trong tối tăm [Cm] mịt mù. [Fm] [Bb]
Vạc [Cm] kêu sương, buồn nhắc đây bao lúc xưa [Gm] quật cường. 
Đàn [Fm] đóm vương [Gm] như bóng ai trong lúc đêm [Cm] trường về. [Fm] [Bb]

Rừng [Cm] trầm cô tịch đèo [Fm] cao thác sâu 
Đồi [Gm] hoang suối reo hoang vắng cheo [Fm] leo 
Ngàn [Gm] muôn tiếng âm tháng [Fm] năm buồn ngân
Âm [Cm] thầm hòa bài hận vong quốc [Gm] ca. 

Người [Cm] xưa đâu mà tháp thiêng cao đứng như [Gm] buồn rầu. 
Lầu [Fm] các đâu [Gm] nay thấy chăng rừng xanh xanh [Cm] một màu. [Fm] [Bb]

Đồ Bàn miền [Cm] Trung đường về [Fm] đây
Máu như loang [Gm] thắm chưa phai [Cm] dấu 
Xương trắng sâu [Eb] vùi khí hờn căm khó [Fm] tan
Kìa ngoài trùng [Cm] dương đoàn thuyền [Fm] ai 
Nhấp nhô trên [Gm] sóng xa xa [Cm] tắp
Mơ bóng Chiêm [Eb] thuyền Chế Bồng [Fm] Nga.
Vượt [Gm] khơi.

Về [Cm] kinh đô ngàn thớt voi uy hiếp quân [Gm] giặc thù
Triền [Fm] sóng xô [Gm] muôn lớp quân Chiêm tiến như [Cm] tràn bờ [Fm] [Bb]
Tiệc [Cm] liên hoan nhạc tấu vang trên xứ thiêng [Gm] Đồ Bàn 
Dạ [Fm] yến ban [Gm] cung nữ dâng lên khúc ca [Cm] về Chàm. [Fm] [Bb]

Một [Cm] thời oanh liệt người [Fm] dân nước Chiêm 
Lừng [Gm] ghi chiến công vang khắp non [Fm] sông
Mộng [Gm] kia dẫu tan cuốn [Fm] theo thời gian 
Nhưng [Cm] hồn ngàn đời còn theo nước [Gm] non. 

Người [Cm] xưa đâu, mồ đắp cao hay đã sâu [Gm] thành hào. 
Lầu [Fm] các đâu, [Gm] nay thấy chăng rừng xanh xanh [Cm] một màu [Fm] [Bb]

Người [Cm] xưa đâu?
Người [Cm] xưa đâu?
Người [Cm] xưa đâu?