Sheet Nhạc Bài Hạt Gạo Làng TaHỢP ÂM

Hạt gạo làng [G] ta 
Có vị phù [Em] sa 
Của sông Kinh [Bm] Thầy 
Có hương sen [C] thơm 
Trong hồ nước [Am] đầy 
Có lời mẹ [G] hát 
Ngọt bùi hôm [D7] nay. 

Hạt gạo làng [Em] ta 
Có bão tháng [Bm] bảy 
Có mưa tháng [C] ba 
Giọt mồ hôi [D7] sa
Những trưa tháng [C] sáu
Nước như ai [G] nấu 
Chết cả cá [Am] cờ 
Cua ngoi lên [D7] bờ 
Mẹ em xuống [G] cấy. 

Hạt gạo làng [Em] ta 
Những năm bom [D7] Mỹ 
Trút trên mái [G] nhà 
Những năm cây [Am] súng 
Theo người đi [Bm] xa 
Những năm băng [D7] đạn 
Vàng như lúa [Am] đồng
Bát cơm mùa [G] gặt 
Thơm hào giao [D7] thông. 

Hạt gạo làng [Em] ta 
Có công các [Bm] bạn 
Sớm nào chống [D] hạn 
Vực mẻ miệng [Am] gầu 
Trưa nào bắt [C] sâu 
Lúa cao rát [Am] mặt 
Chiều nào gánh [D7] vai
Quanh thùng quết [G] đất. [D7]

Hạt gạo làng [Em] ta 
Gửi ra tiền tuyến 
Gửi ra phương [C] xa 
Em vui em [D7] hát 
Hàng vàng làng [C] ta
Em vui em [D7] hát
Hàng vàng làng [G] ta.