Sheet Nhạc Bài Hát Trên Những Xác Người

HỢP ÂM


1. [Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy 
Trên con [Am] đường, người ta [Dm] bồng bế nhau chạy [E7] trốn

[Am] Chiều đi lên đồi cao, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Bên khu [Am] vườn, một người [G] mẹ ôm xác đứa [Am] con 

Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng xác con mẹ vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình 
Người vỗ [G] tay cho thêm nhịp [E7] nhàng người vỗ tay cho đều gian [Am] nan 

2. [Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Trên con [Am] đường, người cha [Dm] già ôm con lạnh [E7] giá 

[Am] Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên [Dm] những xác người 
Tôi đã [E7] thấy, tôi đã thấy
Những hố [Am] hầm đã chôn [G] vùi thân xác anh [Am] em

Mẹ vỗ [Am] tay reo mừng chiến tranh chị vỗ [C] tay hoan hô hòa [Am] bình 
Người vỗ [G] tay cho thêm thù [E7] hận người vỗ tay xa dần ăn [Am] năn

Xem nhiều hơn