Sheet nhạc bài Hoa vẫn nở trên đường quê hương

1. Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó 
Dù bóng [G] tre xanh xao u [C] sầu, dù nước [D] sông quê tôi đỏ [G] ngầu 
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn [C] nở trong tôi tình [Em] thương 
Hoa vẫn [D] nở trên [B7] đường quê [Em] hương 

ĐK: Đường năm [Em] xưa đi trong bóng [C] tối, đường hôm [D] nay đi trong ánh [G] sáng 
À á [Em] a, à á [D] a. Ôi những [B7] người Việt Nam anh em 
Đường hôm [Em] nay gian nan chiến [C] đấu, đường mai [D] sau vui trong chiến [G] thắng 
À á [Em] a, à á [D] a. Hãy lên [B7] đường và thương yêu [Em] nhau 

2. Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó 
Dù ánh [G] trăng hôm nay hoen [C] màu, dù xác [D] ai đang phơi trên [G] cầu 
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn [C] nở trên đường quê [Em] hương 
Hoa vẫn [D] nở trên [B7] đường quê [Em] hương 

3. Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó 
Dù bé thơ [G] xanh xao gầy [C] còm, dù tiếng [D] ru ban trưa mỏi [G] mòn 
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn [C] nở trong tôi tình [Em] thương 
Hoa vẫn [D] nở trên [B7] đường quê [Em] hương 

ĐK2: Lời em [Em] ca êm như tiếng [C] suối, lời thơ [D] anh vang như thác [G] núi 
Và mắt [Em] em, và áo [D] em, ngát xanh [B7] như mạ non quê ta 
Bàn chân [Em] em đi gieo lúa [C] mới, bàn chân [D] anh đi thêm nắng [G] mới 
Về lối [Em] xa, về phố [D] hoa, quét cho [B7] tàn khổ đau trong [Em] ta 

4 Hoa vẫn [Em] nở trên đường quê hương [Am] ôi quê hương ta [Em] đó 
Dù bóng [G] đêm đang gieo kinh [C] hoàng, dù mái [D] tranh bơ vơ điêu [G] tàn 
Từng cánh [B7] hoa, từng cánh [Em] hoa, hoa vẫn [C] nở trong đêm mù [Em] sương 
Hoa vẫn [D] nở trên [B7] đường quê [Em] hương