Sheet nhạc bài Khi Chúa giáng sinh vào lòng


HỢP ÂM


Verse 1:
[C] Đêm không trăng, đêm thanh [F] vắng soi [G] chiếu một vì [C] sao
Lung linh trong đêm [F] thánh soi [G] sáng một hài [Am] nhi
Ấy Giê-[F] xu cứu chúa con trời hạ [G] sinh

[C] Không chăn êm, không nơi [F] gối giữa [G] chốn trần [C] gian
Giê xu vui mang [F] lấy [G] kiếp người lầm [Am] than
Bởi yêu [F] thương Ngài có tiếc chi người [G] ơi

Chorus: 
Vì loài người Giê xu [C] giáng thế [G] gánh lấy hết bao tối [Am] tăm đời con. 
Ngài đem [F] đến ánh sáng hi vọng [C] cho muôn người 
[F] Chiếu soi tâm hồn đã [G] vỡ tan

Hầu cho ai [Am] tin đến danh Ngài [F] luôn vững an 
Được [C] sống thỏa vui trong nhà [Am] cha muôn đời
[F] Phước ân tuôn tràn khi [G] Chúa giáng sinh vô [C] lòng

Verse 2:
[C] Con đây thân nhỏ [F] bé đâu [G] đáng gì Ngài [C] ơi
Mong cha thương nâng [F] đỡ mỗi [G] bước đường đời [Am] con 
Giúp con [F] luôn vui sống cho Ngài từ [G] nay

[C] Trong đêm hân hoan, đêm thánh [F] con ước [G] được Ngài [C] ban
Đem ơn Cha trên mỗi [F] phút trong [G] suốt cuộc đời [C] con
Bước theo [F] Ngài và hiến dâng tâm hồn [G] con