Sheet nhạc bài Khi hoa nở miền Cana


HỢP ÂM


1. Ngày [Am] xưa khi hoa nở miền Ca-[C] na khi đôi lứa (í a) chung [F] đường 
Chúa [G] đã nâng ly rượu [Am] mừng ngài nâng, nâng ly rượu chúc [C] hôn
Ngài [G] say theo men của [Em] cuộc đời, Ngài [Dm] chung vui với người [Am] vui 
Ngài [G] ban ơn thiên nối [F] tình người, Ngài [Em] thánh hoá đời lứa [Am] đôi

ĐK: Nguyện [Am] xin Giêsu thương [F] mến cho duyên [Em] tình mãi nở [Am] hoa 
Nguyện [Dm] xin Giêsu đến [F] trong nhà cho [Em] đời hoà tiếng [Am] ca

2. Nhiều [Am] khi xem hoa nở chờ trăng [C] lên nương tay võng đón lời ru [F] hời 
Chúa [G] đã vui trong phận [Am] người Ngài vui trong thân phận chúng [C] con.
Ngài [G] xem muôn hoa thắm [Em] vườn nhà Ngài [Dm] nghe tiếng hát mẹ [Am] cha
Ngài [G] ba mươi năm sống [F] thuận hoà và [Em] thấy nghĩa tình thiết [Am] tha

ĐK: Nguyện [Am] xin Giêsu thương [F] mến cho duyên [Em] tình mãi nở [Am] hoa 
Nguyện [Dm] xin Giêsu đến [F] trong nhà cho [Em] đời hoà tiếng [Am] ca

3. Tình [Am] yêu xin muôn thuở đẹp lung [C] linh, trăm năm mãi có ta có [F] mình 
Dắt [G] dìu nhau trên đường [Am] tình, dìu nhau trên con đường mến [C] yêu
Dù [G] khi an vui lúc [Em] ngậm ngùi tình [Dm] luôn son sắt đẹp [Am] tươi
Niềm [G] tin linh thiêng giữa [F] dòng đời là [Em] gió giúp thuyền lướt [Am] trôi

ĐK: Nguyện [Am] xin Giêsu thương [F] mến cho duyên [Em] tình mãi nở [Am] hoa 
Nguyện [Dm] xin Giêsu đến [F] trong nhà cho [Em] đời hoà tiếng [Am] ca

4. Ngày [Am] xưa khi mây nở trời Ca-[C] na đôi chim trắng vuốt bay giữa [F] trời 
Chúa [G] nhìn theo môi mỉm [Am] cười, Ngài vui trông theo từng lứa [C] đôi. 
Nguyện [G] xin Giêsu nối [Em] đường đời dìu [Dm] đưa trăm lối ngàn [Am] nơi
Người [G] tay trong tay bước [F] tuyệt vời về [Em] bến cõi trời thắm [Am] tươi

ĐK: Nguyện [Am] xin Giêsu thương [F] mến cho duyên [Em] tình mãi nở [Am] hoa 
Nguyện [Dm] xin Giêsu đến [F] trong nhà cho [Em] đời hoà tiếng [Am] ca