Sheet Nhạc Bài Khí Phách Lạc Hồng – Sheet nhạc Piano


HỢP ÂM

Đất nước [C] tôi Trường Sơn chạy [Am] dọc
Biển Đông ôm [C] ấp
Cha tôi là [Am] Rồng, đến từ biển [C] cả 
Mẹ tôi là [Em] Tiên, quê ở non [C] ngàn

Anh em [Dm] tôi người theo Cha xuống [F] biển
Kẻ theo Mẹ lên [C] non
Cùng chung [Dm] tay dựng xây bờ [G] cõi
Giữ gìn nước [C] non

Bốn nghìn năm lịch [F] sử
Đất nước tôi oằn mình chữ [Am] S
[G] Bởi giặc dữ điên [C] cuồng
Từng hạt đất, từng giọt [Em] nước
[F] Phải đổi bằng vô [Dm] tận máu [G] xương

Hòa [F] bình thật [C] quý cùng [Dm] nhau gìn [G] giữ
Dân nước [C] tôi bỏ gươm cày [F] cấy
Dân nước [Em] tôi bỏ thù làm [Am] bạn
Mong năm [Dm] châu bốn bể thái [C] bình
Mong năm [Dm] châu bốn bể bình [C] yên

[C] Nhưng lòng tham khó bỏ, tật xấu khó chừa
Kẻ thù [F] xưa dã tâm tái [Em] phát thêm một lần muốn phá nát trời [C] Nam
Hoàng Sa chúng [F] trộm, Gạc Ma chúng [Dm] cướp

Chúng đã [C] quên dân nước Nam là dòng dõi Rồng [Dm] Tiên
Con cháu Lạc [F] Hồng từng đánh cho tướng Sầm tự [C] vẫn
Thái tử Thoát chui rúc ống đồng
Bạch [Em] Đằng, Chi [Am] Lăng, Hàm Tử, Đống [G] Đa
Xương ông [Em] cha chúng phơi trắng [G] xóa

Chúng đã [C] quên, dân nước Nam tuy yêu lắm hòa [F] bình
Nhưng chẳng sợ chiến [G] tranh
Khi xương [Dm] máu cha anh bị quân thù chà đạp
Dòng máu Lạc [Am] Hồng lại hóa [F] thành lửa [G] đỏ
Từ biển [F] cả, từ non [Dm] cao
Mẹ Tiên Cha [F] Rồng lại ban sức hồn [G] thiêng
Chữ [C] S oằn mình bật thành ngọn [Am] giáo
Lấy máu quân [Dm] thù rửa sạch nước [G] non
Lấy máu quân [Dm] thù rửa [G] sạch nước [C] non