Sheet Nhạc Bài Khi Xa Sài Gòn – Sheet nhạc Piano

HỢP ÂM

[Am] Sài Gòn bây giờ trời mưa hay [Am] nắng [D]
[Am] Sài Gòn bây [D] giờ ai khóc thương [Am] ai [D]
[Am] Sài Gòn giới [D] nghiêm che kín đêm [Am] dài [D]
[Am] Sài Gòn khói [D] bay, Sài Gòn nắng [Am] đổ [D]
[G] Sài Gòn đã buồn như trời sớm [Am] mai [D]

[Am] Sài Gòn bây giờ trời mưa hay [Am] nắng [D]
[Am] Sài Gòn bây [D] giờ ai khóc thương [Am] ai [D]
[Am] Sài Gòn giới [D] nghiêm che kín đêm [Am] dài [D]
[Am] Sài Gòn khói [D] bay, Sài Gòn nắng [Am] đổ [D]
[G] Sài Gòn có còn bước chiều bơ [Am] vơ [D]

[A] Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường 
Sài Gòn xe [D] chiều rạc rời vó [E7] ngựa 
Sài Gòn âm [A] thầm, đèn đỏ đèn xanh 
Sài [E7] Gòn mưa bay, thôi thế cũng [A] đành 
[Dm] Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi [E7] rừng 
Bên [Dm] rừng nhớ [E7] nắng trung [Am] nguyên 

Sài Gòn bây giờ trời mưa hay [Am] nắng [D]
[Am] Sài Gòn bây [D] giờ cúi mặt xa [Am] nhau [D]
[Am] Sài Gòn bước [D] ai gõ xuống đêm [Am] sầu [D]
[Am] Sài Gòn bóng [D] nghiêng, Sài Gòn đứng [Am] đợi [D]
[G] Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa [Am] nhau [D] [Am]