Sheet Nhạc Bài Khoảng Lặng Phía Sau Thầy – Sheet nhạc Piano
HỢP ÂM

[Am] Có những giờ [C] ra chơi [Dm] em xòe tay buộc [Am] gió 
[C] Có lúc nào bất [G] chợt thấy thầy cuối hành [C] lang

Thầy đứng một mình [F] thôi, [Dm] vòng khói thuốc lung linh 
[G] Đan thành làn mây [Em] trắng bay vào chốn mù [G] khơi 

Có những giờ [F] ra chơi [Dm] em không còn vô [Am] tư 
[Dm] Khi thấy thầy in bóng, [G] hun hút cuối hành [C] lang 

Thầy nghĩ gì thầy [F] ơi! [G] có bụi phấn [Am] rơi rơi 
[Dm] Rơi rơi bạc tóc [Am] thầy, rơi [D] rơi bạc nếp [Em] nhăn 

Thầy nghĩ gì thầy [F] ơi! [G] có bụi phấn [Am] rơi rơi 
[Dm] Rơi rơi bạc tóc [F] thầy [G] em nhớ hoài thầy [E] ơi! 
Em nhớ mãi thầy [Am] ơi!