Sheet Nhạc Bài Khói Giăng Mờ Đôi MắtHỢP ÂM

1. [C] Có người nhắc sao vạn [Dm7] biếc
[G7] Tình thủy chung rạng [C] rỡ [F] ớ ơ ớ ơ [Dm] ờ
Có tôi thầm nghe [C] như
[Am7] Trái tim cùng hòa [Dm7] chung [G7]
Những giây phút êm [C] ái [Bdim][Dm7][G7]

2. [C] Có người nói yêu rồi [Dm7] thấy
[G7] Mình bỗng nhiên mù [C] quáng [F] ớ ơ ớ ơ [Dm] ờ
Trái tim lửa tình [C] thiêu
[Am7] Khói bốc mờ đôi [Dm7] mắt 
[G7] Mới rõ lòng người [C] yêu [F][C][Eb7]

ĐK: Rồi tôi [Ab] giỡn mĩa mai vang cười đắc ý
Với bao người họ [Eb7] không tin tôi
Ngờ đâu [Ab] đến chiều nay nghe [G7] lòng tan vỡ
Chết theo tình [C] vỗ cánh [G7] bay

3. [C] Nay bạn diễu tôi mù [Dm7] quáng
[G7] Lệ thắm không kịp [C] thấu [F] ớ ơ ớ ơ [Dm] ờ
Khiến tôi cười rồi [C] nói
[Am7] Mối diễm tình ta chẳng [Dm7] lâu
[G7] Khói vương lệ tình [C] rơi


—————


1. [C] They ask me how I [Dm7] knew 
[G7] My true love was [C] true? 
[F] Oh [Dm] I of course re-[C] plied, 
[Am7] “Something here in-[Dm7] side [G7] 
Cannot be de-[C] nied” [Bbdim][Dm7][G7]

2. [C] They said someday you’ll [Dm7] find 
[G7] all who love are [C] blind
[F] Oh [Dm] when your heart’s on [C] fire
[Am7] You must rea-[Dm7] lize 
[G7] smoke gets in your [C] eyes [F][C][Eb7]

Chorus: So I [Ab] chaffed them and I gaily laughed
To think they could [Eb7] doubt my love
Yet to-[Ab] day, my love has [G7] flown away
I am wit-[C] hout, without my [G7] love.

3. [C] Now laughing friends de-[Dm7] ride
[G7] Tears I cannot [C] hide
[F] Oh, [Dm] so I smile and [C] say, 
[Am7] “When a lovely flame [Dm7] dies
[G7] Smoke gets in your [C] eyes” 

Xem nhiều hơn