Sheet Nhạc Bài Không Còn Nhớ Người Yêu

HỢP ÂM

Ngâm thơ: 
Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi
Nhớ em em có nhớ gì tôi
Từ nay vui với đời sương gió
Vui với rượu nồng với chính tôi.

1. [E7] Tôi không còn thương nhớ người [Am] yêu
Từ em cô [G] dâu sính lễ qua [Dm] cầu
Nỡ quên kỷ [Am] niệm ngày thơ ấu
Trò chơi cưới hỏi đầy yêu [E7] dấu
Tôi chú rể em làm cô dâu.

2. Tôi không còn thương nhớ người [Am] ta
Tìm vui thâu [G] đêm quán nhỏ tay [Dm] ngà
Với ai chẳng lần mình quen [Am] biết
Với ai chẳng cần mình tha thiết
Tôi [E7] quên người quên cả chính [Am] tôi.

ĐK: Thuở xa xưa tôi ngây thơ nghĩ rằng
Nếu khi mất em rồi
Chắc là tôi sẽ khó [E] sống
Để bây [Am] giờ em cho tôi hiểu [C] đời
Tôi đã mất em [Am] rồi
Thì [G] tôi cũng vậy mà [Am] thôi.

3. [E7] Nên không còn thương nhớ đầy [Am] vơi
Giờ ko yêu [G] ai cũng chẳng yêu [Dm] người
Chỉ vui với [Am] cuộc đời đây [C] đó
Chỉ vui với bạn bè sương [E7] gió
Tôi không còn thương nhớ đến [Am] ai.