Sheet Nhạc Bài Khúc Ca Mới

HỢP ÂM

Còn [G] đây dòng tóc mây [C] buông 
Bay [Am] hương trong gió ngọt [G] ngào 
Một [Em] đời chìm trong tiếng [Am] ca 
Hồn [A] anh chắp cánh bay [D] cao. 

Còn [G] đây ngày tháng mê [C] say 
Anh [Am] như tắm ánh trăng [G] đầy 
Mùa [Em] xuân nhựa truyền sức [Am] lá 
Đất [D] trời mở hội dang [G] tay. 

Đâu [Em] cần phải nói yêu [B] em 
Nhìn nhau mật rót môi [Em] hồng 
Qua [A] bao lo toan đời sống 
Mà [A7] hồn cứ mãi trẻ [D] trung. [D7]

Còn [G] đây dòng tóc mây [C] buông 
Bay [Am] hương trong gió ngọt [G] ngào 
Một [Em] đời chìm trong tiếng [Am] ca 
Hồn [A] anh chắp cánh bay [D] cao.

Còn [G] đây nhỏ nhắn đôi [C] vai 
Còn [Am] đây khúc hát tuyệt [G] vời 
Hạnh [Em] phúc lấp lánh bàn [Am] tay 
Anh [D] xin cảm ơn cuộc [G] đời. 

Xem nhiều hơn