Sheet nhạc bài Kiếp Cầm Ca-huỳnh anh

1. Mưa [Am] rơi cho đời thêm nhớ thương 
Hạt mưa ướt vai người tha [E] hương 
Mưa rơi phố thưa vắng tiêu [Dm] điều 
Xóm nghèo quạnh [E] hiu màn đêm tịch [E7] liêu.
2. Đêm [Am] đêm đem lời ca tiếng thơ 
Đời ca hát cho người mua [E] vui 
Nhưng khi cánh nhung khép im [Dm] lìm 
Ánh đèn lặng [E7] tắt gởi ai nỗi [Am] niềm.
ĐK: Người đến bên [Am] mình khi vui trăm ngàn lưu luyến 
Nhưng hoa xưa đã tàn úa đâu [Dm] còn 
Đời ta là [Am] bến ai qua ghé thăm đôi lần 
Nhớ chăng tiếng ca cung đàn ngày [E] xưa.
3. Đêm [Am] nay bên thềm một bóng ai 
Dừng chân bước giang hồ phiêu [E] linh 
Mưa đêm vẫn rơi mãi không [Dm] ngừng 
Có người ca [E7] sĩ khóc đời quạnh [Am] hiu.