Sheet nhạc bài Lá thư

HỢP ÂM


Nhớ tới mùa [Bm] thu năm xưa gửi [Em] nhau phong thư ngào [D7] ngạt hương 
Nét bút đa tình lả [G] lơi 
Nhớ phút ngập [Bm] ngừng lòng giấy viết [C] rằng 
Chờ đến kiếp [G] nào tình đầu trong gió [Am] mùa người [C] yêu [D7] ơi 

Em nay về [Bm] đâu? phong thư còn [Em] đây 
Nhớ [C] nhau tìm trong ánh [D7] sao 
Nhớ tới ngày [Bm] nào cùng bước đến [Em] cầu ngồi xõa [G] tóc thề 
Hẹn lời ân [Bm] ái trôi đến bến [D7] nào hình dáng thuyền yêu 

Thời [G] gian như xóa lời yêu [Em] thương [G] 
Thời [Bm] gian phai [D7] dần màu bao lá thư [G] 
Anh quay về đây đốt tờ thư [Bm] quên đi niềm ân ái ngàn [Em] xưa 
Ái ân theo [C] tháng năm [D7] tàn 
Ái ân theo tháng năm [Am] vàng tình người nghệ [D7] sĩ phai [G] rồi 

Nhớ tới mùa [Bm] thu năm nào mình [Em] anh lênh đênh rừng [G] cùng sông 
Chiếc lá thu [D7] dần vàng [G] theo 
Nhớ tới ngày [Bm] nào cùng bước đến [C] cầu ngồi xõa tóc [D7] thề 
Còn đâu ân ái chăng người [G] xưa?