Sheet nhạc bài Làng tôi

HỢP ÂM


Làng [Em] tôi có cây đa cao ngất từng [G] xanh 
Có sông [Em] sâu lờ lững vờn [Am] quanh 
Êm [Bm] xuôi về [Em] Nam.

Làng [G] tôi bao mái [Em] tranh san sát kề [Am] nhau 
Bóng tre [Bm] ru bên mấy hàng [C] cau 
Đồng [D] quê mơ [Em] màng. 

Nhưng than [Em] ôi
Có một chiều [C] thu lá thu [Em] rơi [Am]
Có một chiều [D] thu lá thu [G] rơi 
Ôm súng nhìn [Am] quê tôi [Em] thầm mơ [B7] bóng ngày [Em] về.

[C] Mơ trong bóng ngày [Bm] về
Quê [Em] tôi [Bm] chìm chân trời mờ [Em] sương 
Quê [C] tôi là bao nguồn yêu [Am] thương 
Quê [E] tôi là [Abm] bao nhớ nhung se [C#m] buồn 
Là [A] bao vấn vương tâm [E] hồn người [B7] bốn [Em] phương.