Sheet nhạc bài Lãng tử

HỢP ÂM


Nhịp [C] bước hoàng [Bb] hôn trên đồi [C] cao
Chiều xuống đầu [Bb] non chim về [C] mau
Làn gió thoảng [Bb] đưa khung trời [C] mây
Lòng thấy lâng [Bb] lâng xa trần [C] ai.

Đời trai sương [C9] gió ngàn [C7] hướng
Bốn phương là [F] nhà
Đâu [D] sá chi bước vinh [G] hoa
Trùng [C] dương xanh [D] ngát
Rừng [C] núi chờ [Bb] đón bước tôi [C] qua
Để xa mộng [Bb] mơ nên [G] thơ [D]
Ngàn chốn xa [D7] xôi
Ghi dấu chân [G7] tôi.

Quyền [C] quý giàu [Bb] sang cho người [C] mơ
Đài các lầu [Bb] son đâu là [C] thơ
Vành mắt làn [Bb] môi cũng rồi [C] thôi
Nhịp bước lãng [Bb] du riêng đời [C] tôi.