Sheet nhạc bài Lạnh lùngHỢP ÂM


1. Anh [G] nỡ lạnh lùng đến thế sao 
Tim [C] em tan [D7] nát tự hôm [G] nào 
Giờ [Bm] đây đã [D7] nát càng thêm [G] nát 
Muốn [C] nói mà [D7] sao vẫn nghẹn [G] ngào

ĐK: Sao [G] anh không [Am] nói một lời [C] gì 
Dầu [D7] chỉ một lời không [G] đáng chi 
Cũng [C] sẽ làm [D7] lòng em ấm [G] lại 
Bao [Am] ngày xa [D7] cách lúc anh [G] đi

2. Anh [G] giết tình em nữa phải không? 
Anh [C] đem băng [D7] tuyết lấp hoa [G] hồng 
Anh [Em] đem [C] hờ hững vùi thương [Am] nhớ 
Anh [D7] giết tình em trong lạnh [G] lùng