Sheet nhạc bài Lạy Chúa xin đồng hành


HỢP ÂM


1. Trăm [Dm] năm cuộc đời bể [Gm] dâu, nghe bước [A7] chân biết bao thăng [Dm] trầm 
Trăm năm phận người lặng [Gm] câm, nghe xót [C] xa ru hồn lạnh [A7] cóng
Ngài đừng bỏ [Dm] con, van lạy Thượng [Bb] Đế hỡi [A7] Ngài xin đừng bỏ con 
Chiều [Dm] nay òa lên tiếng [Gm] khóc Chúa [A7] ơi xin đừng bỏ [Dm] con.

ĐK:
[D] Xin Ngài ở bên con Chúa [G] ơi xin đừng bỏ [A] con
Như màu trời không phai ân tình Ngài cho con nắng [D] tươi 
Con dù có đau [G] thương nếu [D] con có Chúa tự [A] tình
Nếu [Bm] con có Chúa đồng [F#m] hành con [Em] sẽ quên [A7] đi nhọc [D] nhằn.

2. Ra [Dm] khơi biển đời mênh [Gm] mông, sóng gió [A7] lên cho cơn hãi [Dm] hùng 
Không quen đường đời muôn [Gm] phương con [C] đau đớn bước chân chập [A7] chững 
Ngài đừng bỏ [Dm] con, van lạy Thượng [Bb] Đế dẫu [A7] đời không còn xót thương
Phận [Dm] con từ trong tiếng [Gm] khóc, chỉ có [A7] Ngài hiểu được chính [Dm] con.

ĐK:
[D] Xin Ngài ở bên con Chúa [G] ơi xin đừng bỏ [A] con
Như màu trời không phai ân tình Ngài cho con nắng [D] tươi 
Con dù có đau [G] thương nếu [D] con có Chúa tự [A] tình
Nếu [Bm] con có Chúa đồng [F#m] hành con [Em] sẽ quên [A7] đi nhọc [D] nhằn.

3. Đam [Dm] mê gọi đời con [Gm] chi để đến [A7] nay xót xa ê [Dm] chề
Nhân sinh lòng người mãi [Gm] mê có ích [C] chi, mây về đầu [A7] gió 
Một lần lặng [Dm] lẽ, chuyện đời là [Bb] thế để [A7] người cũng đành bỏ rơi 
Mộng [Dm] sinh rồi dần phai [Gm] phôi đến [A7] nay quay về Chúa [Dm] thôi.

ĐK:
[D] Xin Ngài ở bên con Chúa [G] ơi xin đừng bỏ [A] con
Như màu trời không phai ân tình Ngài cho con nắng [D] tươi 
Con dù có đau [G] thương nếu [D] con có Chúa tự [A] tình
Nếu [Bm] con có Chúa đồng [F#m] hành con [Em] sẽ quên [A7] đi nhọc [D] nhằn.

4. Khi [Dm] vui thời gian qua [Gm] mau, khi đắng [A7] cay phút giây cũng [Dm] dài
Khi con độc hành đơn [Gm] côi, cũng thấy [C] xa con đường trần [A7] thế
Được Ngài ủ [Dm] ấp, được Ngài dìu [Bb] bước hy [A7] vọng con càng vững tin
Đời [Dm] con từ nay có [Gm] Chúa chứa [A7] chan tiếng cười thắm [Dm] tươi.