Sheet nhạc bài Lẻ bóng

HỢP ÂM1. Có [Am] người hỏi tôi tại [F] sao ưa ca bài ca sầu [C] nhớ
Ưa ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn
Ưa đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn
Mà nghe cô [C] đơn [Am]
Đừng trách tình [Dm] duyên tôi
Đời mấy người [F] chẳng ưa nhìn tơ liễu [Dm] rũ
Ưa tìm trong giấc [Am] ngủ
Ngày còn ấu [E] thơ lòng chưa biết chi mộng [E7] mơ.

2. Nói [Am] nhiều để cho sầu [F] vơi tôi ưa tìm lên đồi [C] vắng
Ưa lắng chuông chùa vọng [Am] khơi
Trông chim bạt [A7] gió nghe tiếng tiêu thiết tha xa [Dm] vời
Lòng thêm chơi [C] vơi [Am]
Thường viết dòng [Dm] tâm tư
Vào những chiều [F] úa thương cành thu lá [Dm] đổ
Thương mùa đông nức [Am] nở
Thương cung ve [F] rền trong nắng [E7] gọi hè bơ [Am] vơ

ĐK: Còn [Dm] thương còn [Am] nhớ
Đường [E7] xa ai gian khổ phong [Am] trần
Tạm [C] quên vui khi tuổi thanh [E7] xuân
Năm tháng giữa non [Am] ngàn
Mộng lòng [C] ra đi là giữ yên bờ [Em] cõi
Một lời nguyền [Am] hy sinh hạnh phúc riêng người [Dm] ơi
Biết bao giờ [E] thôi nói sao cạn [E7] lời tình tôi mến [Am] người.

3. Vẫn [Am] là niềm thương đầy [F] vơi khi ca bài ca sầu [C] nhớ
Khi ngắm trăng mờ hoàng [Am] hôn
Khi đi lặng [A7] lẽ trong những đêm gió mưa u [Dm] buồn
Mà nghe cô [C] đơn [Am]
Hẹn ước về [Dm] tương lai
Chờ đón ngày [F] tới đôi lòng không cách [Dm] trở
Như bầy chim ấm [Am] tổ
Tôi xin dâng [F] người ca khúc [E7] trọn một niềm [Am] vui